آرمان تحلیل

سر خط اخبار
آرمان تحلیلاخبارمعاملات کپی در بازار سرمایه راه اندازی میشود؟

معاملات کپی در بازار سرمایه راه اندازی میشود؟

۹ مرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۰۶

دبير کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، «پيرو» را رکن اساسي ديگر معاملات کپي و معاملات تقليدي برشمرد و تصريح کرد:  پيرو، افرادي هستند که بخشي يا تمام معاملات خود را برمبناي معاملات راهبر تنظيم مي‌کنند. با توجه به اطلاعاتي که راهبر از معاملات خود در اختيار سکو قرار مي‌دهد، سکو سفارش هاي معاملاتي که مربوط به پيرو است را نيز تنظيم مي‌کند و براي اجرا در اختيار کارگزاري قرار مي‌هد.

به گفته اين مقام مسؤول، در اين روش معاملاتي، افراد پيرو از تصميم‌هاي راهبر آگاه مي‌شوند و مي‌توانند سبد دارايي‌هاي خودشان را بر مبناي استراتژي‌هاي معاملاتي راهبر تنظيم کنند.

پيره با اشاره به مصوبات کميته فقهي در موضوع معاملات کپي و معاملات تقليدي، خاطرنشان کرد: در مصوبه اين کميته تاکيد شد که توسعه معاملات کپي و معاملات تقليدي در بازار سرمايه در حالي که اينکه مي‌تواند به اصلاح رفتارها و استراتژي‌هاي معاملاتي سرمايه‌گذاران کمک کند، از سوي ديگر، مي‌تواند منشا بالقوه‌اي براي رخدادن برخي آسيب‌ها نيز باشد.

او ادامه داد: اين موضوع طي دو جلسه در کميته فقهي سازمان به بحث، گفت‌وگو و بررسي گذاشته شد و در نهايت اين کميته معاملات کپي و معاملات تقليدي را از باب «حق انتفاع از اطلاعات» تاييد کرد. بر اين اساس، راهبر انتفاع از اطلاعاتي که در اختيار دارد را به سکو واگذار مي‌کند. سکو نيز اين اطلاعات را در اختيار افراد پيرو قرار مي‌دهد. راهبر نيز در برابر اين اقدام، مبلغي را دريافت مي‌کند.

معاملات کپي و معاملات تقليدي، «حق انتفاع از اطلاعات» راهبر را در اختيار افراد پيرو قرار مي‌دهد. اين امر به اصلاح رفتارها و استراتژي‌هاي معاملاتي سرمايه‌گذاران و در نهايت به توسعه بازار و بهبود تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري و رفتارهاي معاملاتي فعالان بازار سرمايه مي‌انجامد.

او در همين راستا افزود: با توجه به اينکه در شريعت اسلام , «اضرار» و «ضرر رساندن» به سايرين نهي شده است، کميته تخصصي فقهي تاکيد بر رصد معاملات کپي و معاملات تقليدي از سوي نهادهاي ناظر در مجموعه بازار سرمايه دارد تا از سوء‌استفاده‌هاي احتمالي پيشگيري شود.

دبير کميته فقهي سازمان به نکته دوم در مصوبه اين کميته اشاره کرد و اذعان داشت: کميته تخصصي فقهي لازم دانسته است تا دستورالعمل و فرايندهاي معاملات کپي و معاملات تقليدي پيش از نهايي و اجرايي شدن در اين کميته مورد بررسي قرار بگيرد.

نرخ لحظه ای بازار

آخرین نرخ هاتغییرات

محصولات پتروشیمی

فوب فارسهفتگی - دلارتغییرات

PVC۲۱۶۶+۱.۱۷٪

PP۱۴۱۳+۱.۵۸٪

PEسنگین۹۴۸-۰.۴۲٪

PE سبک۱۲۰۶+۰.۵۰٪

PE خطی۱۲۰۶+۱.۳۴٪

اوره گرانوله۳۷۱-۲.۳۷٪

اوره پریل۳۷۹+۴.۱۲٪

متانول۲۷۵+۲.۲۳٪

اتیلن گلایکل۷۳۱+۰.۴۱٪